Detektivska agencija SHARK k.d. registrirana je za obavljanje slijedećih djelatnosti:

 • Poslovi prikupljanja i obrade podataka i dokazala
 • Djelatnost privatne zaštite
 • Montaža trezorske opreme
 • Izrada elaborata i analiza stanja i procjena ugroženosti objekata, te organizacija sistema integralne zaštite
 • Projektiranje, izvođenje i nadzor nad ugradnjom sustava tehničke zaštite
 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • Organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih idejnih projekata iz oblasti tjelesno-tehničke zaštite

Detektivska agencija posebno je specijalizirana za rješavanje slijedećih slučajeva:

 1. Imovinskopravni odnosi – svi oblici ovršni postupci i dr.
 2. Zlouporabe vlasništva, posebno industrijskog vlasništva, intelektualnog vlasništva i dr.
 3. Prijevare – u svim oblicima, posebno u gospodarstvu, građanske prijevare, otkrivanje počinitelja
 4. Bračni i postbračni sporovi, te zaštita prava malodobnika u slučajevima skrbništva
 5. Zlouporaba osiguranja i izazivanje prometne nezgode – prijevare pri osiguranju
 6. Traganje za nestalim osobama i predmetima
 7. Traganje za osobama koje su se udaljile od mjesta prebivališta
 8. Provjere boniteta fizičkih i pravnih osoba – uspješnosti i poslovnosti fizičkih i pravnih osoba
 9. Povrede radnih obveza, radne discipline
 10. Detektivski savjeti – oblik pružanja stručne pomoći, koja se sastoji u intelektualnoj podršci, odnosno stručnom usmjeravanju stranaka pri njihovom rješavanju određenih situacija.

Želite li saznati više?

KontaktObratite nam se s punim povjerenjem!