Vlasnik:
Goroslav Šmaguc, mag. iur

Sjedište agencije:

Derenčinova 18, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon:
+385 (0) 1 4614 618
+385 (0) 98 471 459

e-mail: detektiv@shark-detektiv-zg.hr

Ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Telefon

Poruka