• Sigurnosni konzalting – Naš posao uključuje određivanje i izradu pravilnika o poslovnim tajnama firme, propisa za zaposlenike, pomoć u pripremi projekata za financiranje iz Fondova EU, te dobivanje NATO i EU sigurnosnih certifikata.
 • Procjena opasnosti i planova zaštite objekata – U procjeni opasnosti sagledavaju se svi oblici prijetnji tvrtke. Uključujući prijetnje usmjerene prema fizičkoj sigurnosti objekata i zaposlenika, ali isto tako i prema cjelokupnoj informacijskoj sigurnosti, na osnovu čega se klijentima predlažu odgovarajuća tehnička i organizacijska rješenja.
 • Sigurnosna politika – Sigurnosna politika tvrtke predstavlja temeljni dokument koji određuje pravce, napore, modele i resurse na temelju kojih se provode svi daljnji postupci u svrhu poboljšanja i očuvanja stanja sigurnosti.
 • Analize i upravljanje rizicima – Također smo upoznati s izradom tzv. analiza rizika prema kojima predlažemo u kojem smjeru rješavanja problema krenuti u eventualnim kriznim situacijama ili prevenciji istih.
 • Prikupljanje i analiza poslovnih podataka o konkurenciji – Naš posao uključuje i prikupljanje poslovnih podataka o određenim firmama, poslovnim partnerima ili konkurenciji; općenito, provjera cjelokupne situacije prije nego li klijent npr. stupi u poslovni odnos ili odluči investirati.
 • Zaštita od nelegalnog prikupljanja podataka (industrijske špijunaže) – Sukladno s poznavanjem zakonskih propisa i regulativa također smo u mogućnosti zaštititi firmu i zaposlenike od nelegalnog prikupljanja povjerljivih ili osjetljivih informacija i poslovnih tajni, ono što se često naziva i industrijskom špijunažom.
 • Sigurnost managmenta i zaposlenika – Ukoliko je sigurnost firme i zaposlenika dovedena u pitanje predlažemo i organiziramo različite vidove zaštite; od zaštite osoba do zaštite događaja i objekata.
 • Obuka managmenta i zaposlenika – Nudimo i educiranje zaposlenika i upoznajemo ih s određenim aspektima industrijske špijunaže na koje trebaju obratiti pozornost ne bi li se zaštitili.
 • Primjena posebnih mjera tehničke zaštite (TSCM) – Pomoću moderne tehničke opreme vršimo protuprislušne preglede prostorija i vozila firme. Na tom području predlažemo i druga tehnička rješenja u cilju zaštite podataka i zaštite tzv. glasovne i elektroničke komunikacije.
 • Otkrivanje bračne prevare
 • Potraga za nestalim osobama
 • Ispitivanje boniteta i poslovanja (Business inteligence)
 • Prevare u osiguranju
 • Imovinskopravni odnosi – svi oblici ovršni postupci i dr.
 • Zlouporabe vlasništva, posebno industrijskog vlasništva, intelektualnog vlasništva i dr.
 • Prijevare – u svim oblicima, posebno u gospodarstvu, građanske prijevare, otkrivanje počinitelja
 • Bračni i postbračni sporovi, te zaštita prava malodobnika u slučajevima skrbništva
 • Zlouporaba osiguranja i izazivanje prometne nezgode – prijevare pri osiguranju
 • Traganje za nestalim osobama i predmetima
 • Traganje za osobama koje su se udaljile od mjesta prebivališta
 • Provjere boniteta fizičkih i pravnih osoba – uspješnosti i poslovnosti fizičkih i pravnih osoba
 • Povrede radnih obveza, radne discipline
 • Detektivski savjeti – oblik pružanja stručne pomoći, koja se sastoji u intelektualnoj podršci, odnosno stručnom usmjeravanju stranaka pri njihovom rješavanju određenih situacija

Želite li saznati više?

KontaktObratite nam se s punim povjerenjem!